Tag Archives: yurtdışı kargo

Yurtdışı Kargo Hakkında Bilmeniz Gerekenler

yurtdisi-kargo

Yurtdışı Kargo Hakkında Bilgiler, Yurtdışı Kargo Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yurtdışı Kargo ve Posta gönderileri yada beklediğiniz kargolar hakkında bilgileri ve sıkça sorulan soruları Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından resmi sitesinde yayınlanmış bilgileri sizlerle paylaştık. Yurtdışından sipariş edeceğiniz ürünleri yada göndereceğiniz ürünleri göndermeden önce Gümrük mevzuatı hakkındaki bilgilere mutlaka göz atın..

Posta ve Hızlı Kargo Muafiyetleri

Soru: Kanuni dayanak nedir?

Cevap: 4458 sayılı Gümrük Kanunun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45,62 ve 63 üncü maddeleri, 24/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Genelge.

Soru: Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve muafiyet tanınmaktadır.

Soru: Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir?

Cevap: Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro’yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;
– AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18
– Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20
olarak uygulanmaktadır.
Söz konusu eşyanın,
– Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
– Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
– Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,gerekmektedir.
Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin olan 75 Avro mahsup edilmeyecektir.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde ne işlem yapılır?

Cevap: Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.

Soru: Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşya için dikkate alınmakta mıdır?

Cevap: Hayır, yolcu beraberi 430 Avro’luk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesi neye göre yapılır? Kargo ücreti dikkate alınır mı?

Cevap: Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.

Soru: Önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin muafiyetten faydalanmanın bir sınırı var mıdır?

Cevap: Kararın 45 inci maddesi çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen eşyaya muafiyet uygulanmasında, eşyanın ticari miktar ve mahiyette olup olmadığı veya bir gerçek kişiye ya da tüzel kişiye gelip gelmediği önem arz etmemekte olup, muafiyetten faydalanmanın bir sınırı yoktur.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi?

Cevap: Hayır, posta/ hızlı kargo yoluyla getirilebilecek eşyaya ilişkin olarak aşağıda detayları belirtilen çeşitli kısıtlamalar mevcuttur.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla tütün veya alkollü ürün getirmek mümkün müdür?

Cevap: Hayır, bu tip eşya sadece yolcu beraberinde belirli limitler dahilinde getirilebilmekte olup, detaylı bilgiyi “Yolcu işlemleri” başlıklı broşürde bulabilirsiniz.

Soru: Posta/hızlı kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün müdür?

Cevap: Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.

Soru: Herhangi bir nedenle yurtdışında kalan/unutulan cep telefonu posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi halinde teslimi mümkün müdür?

Cevap: Evet, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.

Soru: Kozmetik ürünlerinin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?

Cevap: Hayır, 30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Soru: Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?

Cevap: Hayır, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan “takviye edici gıdalar” ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliği’nin 4 üncü maddesinde tanımlanan “sporcu gıdaları”nın muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Soru: Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesine ilişkin bir istisna var mıdır?

Cevap: Evet, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu ve doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise “Milli Sporcu Belgesi”ni gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir.

Soru: Yolcunun gelirken getiremediği kişisel eşyasını kargo veya posta yolu ile yollaması mümkün müdür?

Cevap: Evet. Kişisel eşyanın yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra kargo veya posta yolu ile getirilebilmektedir.
Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyanın bulunduğu gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.

Soru: Kargomun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Cevap: Gönderilerin takibi Bakanlığımızca yapılmamakta olup, kargonuzun taşımacılığı hızlı kargo firması tarafından yapılıyor ise ilgili firmaya, posta ile yapılıyor ise PTT’ye başvurmanız gerekmektedir.

Soru: Bakanlığınızca vergi dışında bir ücret talep edilmekte midir?

Cevap: Hayır. Bakanlığımızca sadece vergi tahsilatı yapılmaktadır. Taşımacılık, depolama veya diğer hizmetlere ilişkin ilave ücretler için taşımacılığı gerçekleştiren firmaya başvurulması gerekmektedir.

Soru: Hızlı kargo firmalarınca ek bir ücret talep edilebilir mi?

Cevap: Bu tür firmaların müşavirlik hizmetleri, ordino, terminal, vb. isimler altında ücret talep etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ayrıca, bu firmalar 75 Avro altında bulunan eşya ve numunelerde hiçbir eşyadan, 75-1500 Avro arasında bulunan eşyadan ise gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk 3 gün için ardiye ücreti alamamaktadırlar.

Yurtdışı Kargo Takip

Yurtdışı Kargo Takip, Yurtdışı Kargo Sorgulaması, Yurtdışı Kargo Şirketleri

Yurtdışı kargo takip yapabileceğiniz kargo şirketlerini aşağıda listeledik. Yurtdışı kargo ile getireceğiniz siparişlerinizi hangi yurtdışı kargo şirketi ile getirtecekseniz aşağıdaki linkler ile yurtdışı kargo takibi yapacağınız sayfaya yönlenebilir siniz. Yönlendiğiniz sayfalarda Yurtdışı kargo Şirketleri farklı isimlerde kodlar sorabilirler. Bu kodlar sipariş ettiğiniz firma tarafından size verilen kargo takip kodlarıdır. Kodları, Yurtdışı Kargo şirketlerinin takip sayfalarındaki ilgili yerlere yazarak sorgulama yapmalısınız.

Bu kodlar bazı yurtdışı kargo takibi sayfasında; ”Track Kodu” (Tracking (or receipt) number), Verify Code, Tracking No, Reference Number, Shipment Numbers, Track & Trace gibi isimlerde olabilir. Bu belirtilen yere size verilen rakam ve harflerden oluşan kodları eksiksiz olarak doldurarak Yurtdışı kargo gönderilerini takip edebilirsiniz.

Yurtdışı Kargo Takip Yapabileceğiniz Kargo Şirketleri

ptt kargo logo  PTT Yurtdışı Kargo Takip İçin Tıklayın

 

nex worldwide   NEX Yurtdışı kargo Takibi İçin Tıklayın

swisspost kargo    SwissPost Yurtdışı Kargo Takibi İçin Tıklayın

aramex kargo  ARAMEX Yurtdışı Kargo Takip için Tıklayın

dpd-post-kargo  DPD Post Yurtdışı Kargo Takip İçin Tıklayın

fedex kargo logoFEDEX Yurtdışı Kargo Takip için Tıklayın

ups kargo logo  UPS POST Yurtdışı Kargo Takip İçin Tıklayın

tnt kargo logo  TNT POST Yurtdışı Kargo Takip İçin Tıklayın

express_kargo EXPRESS Yurtdışı Kargo Takip İçin Tıklayın

dhl kargo logo  DHL POST Yurtdışı Kargo Takip İçin Tıklayın

hongkong-post  Hongkong Post Yurtdışı Kargo Takip için Tıklayın 

aras kargo logo  ARAS Yurtdışı Kargo Takip İçin Tıklayın

 

ems_post  EMS Yurtdışı Kargo Takip İçin Tıklayın

postdanmark-kargo  Danmark Post Yurtdışı Kargo Takip için Tıklayın

chinapost  China Post Yurtdışı Kargo Takip için Tıklayın

canada-post-kargo  Canada Post Yurtdışı Kargo Takip İçin Tıklayın

 

 

Yurtdışı Kargo hakkında Bilgiler;

Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve muafiyet tanınmaktadır.

Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir?

Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro’yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;

– AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18
– Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20
olarak uygulanmaktadır.

Söz konusu eşyanın,

– Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
– Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
– Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,
– Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,
gerekmektedir.

Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin olan 75 Avro mahsup edilmeyecektir.

 

Yurtdışı Kargo Hakkında Bilgiler

Yurtdışı Kargo nedir? Yurtdışı kargo hakkında bilmeniz gerekenler, Yurtdışı Kargo takip nasıl yapılır?

Günümüz teknolojisinin gelişmesine paralel olarak haberleşme ulaşım gibi sektörlerin bu gelişime ayak uydurması sonucu, bütün dünya çapında alışveriş yapabilme şansıda artmış bulunmakta. Elektronikten giyime, mobilyadan aksesuara kadar pek çok ürün artık yurt dışından getitilebilyor. Özellikle uzakdoğu ülkeleri, Çin, Tayvan, Kore gibi ülkelerin internet üzerinden satış yapan firmalarından bireysel olarak alışveriş yapılabilir hale geldi. Türkiyedeki bir ürünü bu ülkelerden yarı fiyatına hatta daha düşük oranlarda satın alma fırsatları doğdu.

Cep telefonu ve ilaç gibi ürünler yurt dışından getirtilemiyor olsa da bunların dışında bir çok kategoride ürünler Ali Express, Banggood, Ebay gibi alışveriş sitelerinden kolayca satın alınabiliyor ve hızlı kargo ile evinize kadar ulaşabiliyor. Peki satın aldığınız ürün yutdışı kargo sistemi içerisinde hangi aşamalardan geçer, Yurtdışı kargo takip nasıl yapılır? Yurtdışı kargo sisteminde dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? gibi konuları anlatmaya çalışacağım.

Yurtdışı alışveriş sitelerinden herhangi birinden alışveriş yaptığınızı varsayalım. Bütçenize uygun ürünü buldunuz ve siparişi tamamlama sayfasına geldiğinizde, burada dikkat etmeniz gereken ilk nokta; birincisi, satıcı kişinin veya firmanın bir kargo takip numarası verip vermeyeceği, ikincisi, kargodan bir ücret talep edip etmeyeceğidir.

Bazı sitelerde 1 Dolar değerinde bir ürün dahi alsanız satıcı ücretsiz kargo hizmeti verebilir. Bazı ürünlerde ise kargo için ilave bir ücret ödemeniz gerekebilir. Bu ücret ise seçeceğiniz kargo gönderim türüne göre değişkenlik gösterir. Bazı satıcılar ürün fiyatını düşük gösterip kargo ücretini yüksek tutarken, bazıları ürün fiyatını normal seviyelerde gösterip kargodan ya hiç ücret almaz ya da çok az bir ücret isteyebilir.

Yurtdışı Kargo çeşitleri ise; Standart Kargo ve Hızlı Kargo olmak üzere iki tiptir.

Standart kargo (Standart Shipping olarak geçer) gönderiminde çoğu kez takip kodu verilmez. Takipli kargo için (genelde Air Mail Register veya Air Parcel Register olarak geçer) 1 veya 2 dolar gibi oldukça düşük bir rakam talep edilir. Bu kargo tipinde ürünün Türkiye’ye girmesi en az bir hafta en fazla üç hafta sürer.

Hızlı kargo (Speedpost EMS gibi) kargo tipinde ise DHL gibi firmalar devreye girer ve kargonuz 5 ile 10 gün arasında Türkiye’ye ulaşır. Gümrüğe veya incelemeye takılırsa, 5 günde Türkiye’ye ulaşan bir ürünün Türkiye içinde size teslim edilmesi 15-20 günü bulabilir.

Ürünü aldığınız sipariş sayfasında Seçtiğiniz kargo türüne göre R veya E ile başlayan bir takip kodu edinirsiniz.

R, standart kargo seçeneğidir ve sonu kargonun çıkış yapacağı ülkenin kodu ile biter: DE, CN, MY, SG gibi. Örnek bir kargo kodu şöyledir: RX583452700CN. Bu kod, kargonuzun Çin’den çıkacağını ve standart bir kargo olduğunu ifade eder.

E ile başlayan takip kodları ise hızlı kargo (EMS) içindir: EX010262160SG gibi.

Kargonuzu takip edebilmeniz için kargo kodunu aldıktan sonra en az üç-beş gün beklemeniz gerekir. Bu kodlar satıcı ürünü kargo şirketine vermemiş olsa dahi otomatik olarak ve genellikle satıcı ile kargo şirketi arasında elektronik ortamda gerçekleşen bir haberleşme sonucu ortaya çıkar. Kargonuzu Track Online veya 17Track gibi sitelerden takip edebilirsiniz. Aradan geçecek üç veya beş gün sonra kargonuz sistemlerde görünmeye başlayacaktır. Aynı sürenin sonunda PTT’nin yurtdışı kargo takip sayfasında da kargo bilgilerini görebileceksiniz. Bu aşamada, PTT’nin yurtdışı gönderi takibi sayfasının ilk kısmında karşınıza çıkacak ifadeler ise genellikle şunlar olacaktır:

ptt yurtdışı kargo takibi

Yurtdışı Kargo Takip için Bazı terimler ve anlamları;

Receive item from customer (Otb) Gonderi musteriden alinmistir:
Bu, ürünün satıcıdan kargo şirketine ulaştığı, ama henüz gönderilmediği, kargo şirketinde bekletildiği anlamına gelir.

The item was forwarded to the destination country (Otb) Gonderi yurt disina sevk edildi (Giden):
Bu ifade, kargo bilgilerinin alıcı ülkeye iletildiğini belirtir. Ürün hâlâ kargo şirketindedir.

Send item abroad (EDI-received) Gonderi yurtdisina sevk edildi:
İşte bu kısım önemli. Ürününüz artık taşınma durumunda.

Receive item at office of exchange (Inb) Gonderi (Varis)alip verme merkezinde alindi:
Burası da oldukça önemli. Ürünün Türkiye’ye ulaşmış olduğunu belirtir.

Send item to customs (Inb) Gonderi gumruge sevk edildi (Gelen):
Bu ifade her ne kadar sizi üzecek olsa da, ürünüzün gümrüğe takıldığı anlamına gelir.

Send item to domestic location (Inb) Gönderi Yurt Içi Merkezine Sevk Edildi:
Ürünün şehrinize ulaştığını ifade eder.

Deliver item (Inb) Gonderi teslim edildi (Gelen):
Son aşama budur. Ürün artık alıcısına teslim edilmiştir.

kaynak;isa-sari.com